Predstave u: Otvorena scena Obala

Otvorena scena Obala

 

Adresa: Obala Kulina bana 11, 71000 Sarajevo

Kontakt telefoni: + 387 33 215 277

Email: asu@asu.unsa.ba

Web: http://www.asu.unsa.ba/

Facebook: https://www.facebook.com/Scena.Obala/

Otvorena scena Obala je alternativna pozorišna scena nastala pri Akademiji scenskih umjetnosti Sarajevo 1984 godine. Repertoar čine predstave studenata Akademije.

murlin murlo

Murlin Murlo