da li bi htela da se još ponekad nademo

Detalji

Zadnja izvedba je bila - 12 Juni 2019


Da li bi htela da se još ponekad nađemo?

Ana Isaković i Ramiz Huremagić

Režija: Ninoslav Šćepanović

Koprodukcija – Reflektor Teatar i Centar Samouprava

Dramski tekst u poeziji „Da li bi htela da se još ponekad nađemo“ je u postpost dramskoj formi sa elementima verbatim drame prati glavnog aktera, anti-žrtvu silovanja Anu Isaković – gde je i sama kategorija žrtve produkt struktura moći. Glavna junakinja se nosi sa omniprisutnim žigom krivca, umesto žrtve, u izrazito patrijarhalnom i militaristički nastrojenom društvu, gde je žrtva stigmatizovana, a odnos žrtva – krivac postavljen inverzno i sablažnjavajuće.

 

Ocijeni predstavu
Date posted: 02/06/2019 | Author: