Detalji


Klasici u tranziciji

Segor Hadžagić

Književni stand-up

Autor svome nastupu parodira dosadne književne promocije, ali i sam teatar danas koji je bespotrebno postao isuviše kompliciran stroj i treba se vratiti suštini: glumcu.

U sklopu show-a “Klasici u tranziciji”, Hadžagić će parodirati Gogoljevu “Kabanicu”, Kafkinu “Preobrazbu”, žanr holivudskih teen filmova, naslove poput “American Psycho”, “Fight Club”, “Breaking Bad” itd.

 

Ocijeni predstavu
Date posted: 13/10/2021 | Author: