Detalji

Zadnja izvedba je bila - 13 Juni 2024


Mjera za mjeru

Willam Shakespeare

Režija: Mirko Radonjić

Igraju: Snežana Bogićević, Ana Mia Karić, Adnan Kreso, Hana Zrno, Kemal Rizvanović, Matea Mavrak i Faruk Hajdarević

Šekspirov problemski komad „Mjera za mjeru“ dobio je u posljednjem periodu opet na svojoj popularnosti ponajprije zahvaljujući #MeToo pokretu. I zbilja, narativ o licemjerju naoko moralno uzvišenog čovjeka i njegova ucjena mlade, tek zamonašene djevojke da počini blud ne bi li od smrtne kazne spasila svog zabludjelog brata, ne samo da na slikovit način govori o horor manifestacijama muške moći već otvara i cijeli prostor dodatnih aktuelizacija glede zloupotreba svjetovnih i crkvenih velikodostojnika

Ocijeni predstavu
Date posted: 01/03/2024 | Author: