Detalji


Prsten u oko

Magični teatar

“Prsten u oko” je predstava inspirisana srednjovjekovnim teatarskim formama i Bread and Puppet radikalnim teatrom. Koristi strukturu tradicionalnog balkanskog vjenčanja i cirkuske motive, te se iznova mijenja i oblikuje naspram lokacije, publike i konteksta.

Ocijeni predstavu
Date posted: 27/07/2021 | Author: